ติดต่อฝ่ายขาย โทร.  02 422 5995-8
หมวดหมู่สินค้า
Filter
  • ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20x400x1.6 ซม. สีรองพื้น
    • ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20x400x1.6 ซม. สีรองพื้น
    • ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20x400x1.6 ซม. สีรองพื้น

    • ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ สำหรับใช้ทดแทนไม้ใน่ส่วนเชิงชายหรือปั้นลมมีจุดเด่นที่ความหนาถึง 16 มม. เมื่อประกอบกับเทคโนโลยการผลิตของ เอสซีจี จึงได้ไม้เชิงชายที่แข็งแรง สวยตรงได้แนว ไม่บิดงอ ไม่หดตัวเหมือนไม้ธรรมชาติหรือไม้สังเคราะห์อื่น